EN agent – PL agent

EN – The person representing professionals (actors, directors, cinematographers, composers etc.) in business. Acquires commissions (work), takes care of PR, etc.

PL – Osoba reprezentująca interesy zawodowe twórcy: aktora, reżysera, operatora, kompozytora itp. Zajmuje się zdobywaniem zleceń, pośrednictwem pomiędzy klientem a podmiotami zainteresowanymi jego zatrudnieniem, dba o PR itp.

Tags: ,

Comments are closed.