EN budget – PL budżet

EN – A document stating all expenses and income of a project. The budget is usually a plan of expenses and income. The outcome budget represent the actual expenses and income.

PL – Zestawienie wydatków i przychodów przedsięwzięcia. Budżet jest najczęściej planem wydatków i przychodów. Budżet wynikowy reprezentuje faktyczne wydatki i przychody przedsięwzięcia.

Tags: ,

Comments are closed.