EN cinematographer, director of photography (DoP, DP) – PL operator obrazu

EN – The person responsible for filming, cinematography. The cinematographer doesn’t have to shoot the film himself. The cinematographer cooperates with camera operators. However it is the cinematographer that has the biggest influence on the visual side of the film. He or she coordinates all lighting. The cinematographer is a key partner for the director.

PL – Osoba odpowiedzialna za filmowanie. Nie musi realizować go bezpośrednio. W poruszaniu kamerą wyręcza operatora obrazu podległy mu szwenkier. Operator obrazu ma  znaczny wpływ na wygląd filmu – ruchy kamery i światło. To on decyduje o ustawieniu światła (pomagają mu gafferzy, oświetlacze – realizują jego zalecenia).
Operator obrazu jest kluczowym współpracownikiem reżysera na etapie zdjęć.

Skróty: DoP, DP

Przykład PL - Operator filmowy (operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu, autor zdjęć) – szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych. Główne zadanie operatora obrazu to ustalanie kompozycji plastycznej kadru według własnej koncepcji artystycznej. Jest odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem... (Wikipedia PL - Operator Filmowy)

Przykład EN – A cinematographer is one photographing with a motion picture camera (the art and science of which is known as cinematography). The title is generally equivalent to director of photography (DP), used to designate a chief over the camera and lighting crews working on a film, responsible for achieving artistic and technical decisions related to the image… (Wikipedia EN – Cinematographer)

Przykład EN – Krzysztof Ptak
Wikipedia EN – Cinematographer

Tags: , ,

Comments are closed.