EN cinematography – PL zdjęcia (filmowe)

EN – named after the first widely used camera device – the cinamatographe.

PL – Od nazwy pierszej szeroko używanej kamery – kinematografu (po francusku cinematographe) w różnych językach powstały słowa o różnych znaczeniach. Kinematografia oznaczająca ogół działań dotyczących produkcji i rozpowszechniania filmów (np. W podziale terytorialnym lub ideowym), oraz cinmetography oznaczające działania operatora filmowego (operatora obrazu), który operował kinematografem.

Wikipedia EN – Cinematography

Tags: ,

One Response to “EN cinematography – PL zdjęcia (filmowe)”

  1. Słownik Filmowy » Blog Archive » PL kinematografia – EN cinema Says:

    [...] Cinematography ma INNE znaczenie. [...]