EN cut! – PL cięcie!

EN – Command that finishes each take. Usually uttered by the director.

PL – Komenda wydawana na planie filmowym nakazująca zakończenie nagrywania ujęcia.

Tags:

Comments are closed.