EN development – PL rozwój projektu

EN – Development is the period when the script is written, the visuals are decided on and the financing strategy is being completed and filled with money. These elements happen simultaneously. This stage of film production is ended by th decision to produce the film project. Development is before pre-production.

PL – Okres prac nad scenariuszem i stroną wizualną filmu, a także strategią finansowania. W tym czasie odbywają się konsultacje scenariusza, który jest poprawiany aż osiągnie wersję ostateczną. Planowany jest klimat wizualny filmu i najważniejsze założenia dla produkcji. Etap rozwoju projektu kończy się przyjęciem scenariusza do realizacji. Rozwój projektu następuje przed okresem przygotowawczym czyli preprodukcją, kiedy to uruchamiane są działania mające przygotować produkcję.

W języku polskim występuje również bezpośrednie spolszczenie wersji angielskiej, często pisane przez w: dewelopment

Przykład EN - Funding is also available for project/script development, including Alberta stories, export market development, and to train and mentor an intern. (http://www.canadabusiness.ca/eng/summary/2516/)

Przykład PL – PISF – program operacyjny rozwój projektu

Tags: ,

Comments are closed.