EN to co-star – PL występować z kimś (dwie gwiazdy)

EN – if two people co-star in a movie, it means that they both have important parts to play and just do it. (eg. in Benjamin Button B. Pitt co-stars with C. Blanchett)
Example: Dating your co-stars

PL – Słowo angielskie nie ma odpowiednika polskiego. W Polsce gwiazdy aktorskie są wymieniane lub mówi o partnerowaniu, ale to ostatnie słowo jest wykorzystywane do wszystkich aktorów, nie tylko gwiazd.

Przykład: Franek Kimono

Tags: , ,

Comments are closed.