EN animatic – PL animatik

EN – concept pictures joined smoothly. They present the draft look and structure of a film. Often used in advertising and animation as a draft version of the film that can be consulted with the commissioning party – the client doesn’t have to imagine too many things because he or she can see most of the ideas.
Example – Joust Animatic Storyboards
Wikipedia EN
Link EN – AboutAnimatics.com

PL – Zanimowane ze sobą (połączone płynnie) rysunki koncepcyjne przedstawiające zarys wyglądu i struktury filmu. Często stosowane w reklamie i animacji jako próbna wersja filmu, którą można konsultować np. ze zleceniodawcą reklamy. Dzięki animatikom klient nie musi sobie wyobrażać jak będzie przebiegał ruch w filmie – może to zobaczyć w niedoskonałej formie.

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.