EN crew – PL ekipa

EN – All people taking part in realisation of a film or program with the exception of actors, voice actors and producers. “Cast&Crew” is a popular expression- it opposes the two groups.
Wikipedia EN – Film Crew

PL – Wykaz wszystkich osób biorących udział w realizacji filmu poza aktorami, aktorami udzielającymi głosów i producentami.
Częste sformułowanie: cast and crew

Tags: ,

Comments are closed.