EN co-production – PL koprodukcja

A co-production occurs when numerous entities jointly produce a film (or other program). Each co-producer has a say but usually there is one leading producer. The co-producing contracts between the leading producer and other co-producers define the scope of each entity’s rights.
Wikipedia EN – Co-production

Koprodukcja polega na współpracy wielu podmiotów (producentów) przy produkcji jednego programu audiowizualnego. Każdy z koproducentów wnosi pewien wkład w powstawanie filmów, a relacje pomiędzy koproducentami, ich udziały w zyskach z gotowego produktu oraz zasady współpracy określają umowy koprodukcyjne. Występują różne koprodukcje: np: dwustronne, wielostronne, krajowe, międzynarodowe.

Koprodukcja międzynarodowa, polsko-niemiecka: 33 sceny z życia

Wikipedia PL – Koprodukcja

Tags: ,

One Response to “EN co-production – PL koprodukcja”

  1. Słownik Filmowy » Blog Archive » PL wkład finansowy – EN financial contribution Says:

    [...] financial contribution of each co-producer is secure and committed, including where relevant, the minimum contribution of a third-party [...]