EN cartoon – PL kreskówka

EN – a drawing, usually humorous. In film a type of animation – most often short, funny, with animals as protagonists. Often full of gags.

PL – Film animowany, rysunkowy. Wyrażenie to odnosi się najczęściej do krótkich, zabawnych filmów, których bohaterami są zwierzęta. Często zawierają wiele gagów.

Przykłady
Wikipedia EN – Animation#Cartoon

Tags: ,

Comments are closed.