EN casting director – PL reżyser obsady/reżyser castingu

EN – Person responsible for finding the right actors (cast) for a film or program. The casting director usually has good knowledge of the market, knows actors and their skills, has a database and remains in contact with actors’ agencies. He or she suggests actors and invites them for casting in cooperation with the director. It is important for a good casting director to be able to match actors with each other within a film so that they can work together with synergy and create a coherent world.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór obsady do filmu lub programu. Reżyser castingu zazwyczaj zna aktorów, ich możliwości, posiada bazę aktorów i utrzymuje kontakty z agencjami aktorskimi. Proponuje osoby do obsady, które w porozumieniu z np. Reżyserem i producentem są zapraszane na castingi. Reżyser obsady uczestniczy w castingach. Ważną kompetencją reżysera obsady jest zwracanie uwagi nie tylko na dobór poszczególnych osob do poszczególnych ról, ale też na cały zestaw aktorów – tak aby współgrali ze sobą tworząc spójny świat przedstawiony.

Przykład – Ewa Brodzka
Przykład PL – Weronika Migoń

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.