EN documentary – PL film dokumentalny/dokument

EN - Documentary film is a broad category of moving pictures intended to document some aspect of reality. A “documentary film” was originally a movie shot on film stock—the only medium available—but now includes video and digital productions that can be either direct-to-video or made for a television program. (Wikipedia EN – Documentary film)

PL – Film oparty na rzeczywistości, na faktach. Wyróżnia się wiele podgatunków – wśród nich film przyrodniczy, popularno-naukowy, artystyczny/autorski itp. W Polsce wykształciła się bardzo znana i ceniona tzw. polska szkoła dokumentu.

Tags: , ,

Comments are closed.