EN hand-held shooting – PL kręcenie kamerą z ręki

EN – Cinematographic technique in which the camera is held in hand by the camera operator.

PL – Technika wykonywania zdjęć filmowych za pomocą kamery trzymanej przez operatora kamery (szwenkiera) w ręce, bez pomocy statywu i innych urządzeń stabilizujących obraz (np. steadicam). Daje efekt trzęsącego się obrazu, który określa się zdjęciami z ręki lub kamerą z ręki.

Tags: ,

2 Responses to “EN hand-held shooting – PL kręcenie kamerą z ręki”

  1. Słownik Filmowy » Blog Archive » PL kamera z ręki – EN shaky camera Says:

    [...] Filmowy polsko-angielski « PL kamera ręczna – EN hand-held camera PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting [...]

  2. Film Glossary/Słownik Filmowy » Blog Archive » EN hand-held camera – PL kamera ręczna Says:

    [...] PL kamera z ręki – EN shaky camer | PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting [...]