EN director’s cut – PL wersja reżyserska

EN – in films led by the producer the film released in cinemas and on DVD is the so called producer’s cut. The director’s cut is more common in European countries and means the the director has the last word about the final version of the film. If cinemas are his by a producer’s version, the director’s cut is often very successful on VHS, DVD etc. A well known example is Blade Runner (there is no unicorn in the producer’s cut).

PL – W produkcji filmów, w których pierwsze skrzypce gra producent (większość filmów amerykańskich, filmy komercyjne w kinematorgrafiach tradycyjnie reżyserskich) do kin i na DVD często strawia wersja tzw. producencka, dostosowana raczej do zakładanych ptrzeb widowni niż do zamierzeń reżysera i wartości artystycznych. Wersja reżyserska często trafia do kin po latach albo staje się dostępna na DVD – w szczególności kiedy dotyczy do głośnych filmów lub znanych reżyserów. W przypadku reklam i teledysków wersje reżyserskie coraz częściej stają się dostępne w internecie bezpośrednio po emisji wersji oficjalnej.

Tags: ,

Comments are closed.