EN (roll) camera! – PL kamera!

EN – Command given on film set before each take. It is given when sound is already rolling.

PL – Komenda wydawana na planie filmowym przed rozpoczęciem ujęcia. Następuje po potwierdzeniu rozpoczęcia nagrywania dźwięku.

Tags: , ,

Comments are closed.