EN depth of field – PL głębia ostrości

EN - In optics, particularly as it relates to film and photography, depth of field (DOF) is the distance between the nearest and farthest objects in a scene that appear acceptably sharp in an image. Although a lens can precisely focus at only one distance at a time, the decrease in sharpness is gradual on each side of the focused distance, so that within the DOF, the unsharpness is imperceptible under normal viewing conditions. Zródło: Wikipedia – Depth of field

See also: Focus puller

PL – Głębia ostrości (dawniej “głębokość ostrości”) – parametr stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających wyraźne, nierozmazane kontury). Zródło: Wikipedia – Głębia ostrości

Zobacz też: Ostrzyciel

Tags: , , ,

One Response to “EN depth of field – PL głębia ostrości”

  1. Film Glossary/Słownik Filmowy » Blog Archive » EN depth of focus – PL tolerancja odległości taśmy od obiektywu Says:

    [...] Film Glossary/Słownik Filmowy English and Polish, polski i angielski « EN depth of field – PL głębia ostrości [...]