Archive for the ‘animation/animacja’ Category

EN animation – PL animacja/film animowany

Thursday, February 24th, 2011

EN – A wide expression for all types of animated film – from cartoons, through puppet animation to 3D animation.
Wikipedia EN – Animation

PL – Pojęcie szerokie mieszczące w sobie wszystkie gatunki filmu animowanego – od kreskówek, poprzez animacje 3d, kończąc na animacjach lalkowych.

Najogólniejsza zasada tworzenia animacji polega na płynnym łączeniu statycznych obrazów (np. zdjęć, rysunków lub modeli generowanych komputerowo) przedstawiających kolejne fazy ruchów. Dzięki takiem połączeniu uzyskujemy wrażenie ruchu na ekranie.

Przykład – Muto
Wikipedia PL – Animacja

EN cartoon – PL kreskówka

Monday, February 21st, 2011

EN – a drawing, usually humorous. In film a type of animation – most often short, funny, with animals as protagonists. Often full of gags.

PL – Film animowany, rysunkowy. Wyrażenie to odnosi się najczęściej do krótkich, zabawnych filmów, których bohaterami są zwierzęta. Często zawierają wiele gagów.

Przykłady
Wikipedia EN – Animation#Cartoon

EN animatic – PL animatik

Monday, February 21st, 2011

EN – concept pictures joined smoothly. They present the draft look and structure of a film. Often used in advertising and animation as a draft version of the film that can be consulted with the commissioning party – the client doesn’t have to imagine too many things because he or she can see most of the ideas.
Example – Joust Animatic Storyboards
Wikipedia EN
Link EN – AboutAnimatics.com

PL – Zanimowane ze sobą (połączone płynnie) rysunki koncepcyjne przedstawiające zarys wyglądu i struktury filmu. Często stosowane w reklamie i animacji jako próbna wersja filmu, którą można konsultować np. ze zleceniodawcą reklamy. Dzięki animatikom klient nie musi sobie wyobrażać jak będzie przebiegał ruch w filmie – może to zobaczyć w niedoskonałej formie.