Archive for the ‘cast/obsada’ Category

EN extras casting director – PL reżyser castingu statystów

Saturday, March 5th, 2011

EN – Person responsible for choosing extras for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór statystów do filmów. Pojawia się w przygotowaniach do filmów zawierających sceny masowe obsadzane statystami, w szczególności kiedy tłum stastystów ma sprawiać jakieś szczególne wrażenie (np. ludzie wygłodzeni a nie typowy uliczny tłum).

EN to co-star – PL występować z kimś (dwie gwiazdy)

Thursday, February 24th, 2011

EN – if two people co-star in a movie, it means that they both have important parts to play and just do it. (eg. in Benjamin Button B. Pitt co-stars with C. Blanchett)
Example: Dating your co-stars

PL – Słowo angielskie nie ma odpowiednika polskiego. W Polsce gwiazdy aktorskie są wymieniane lub mówi o partnerowaniu, ale to ostatnie słowo jest wykorzystywane do wszystkich aktorów, nie tylko gwiazd.

Przykład: Franek Kimono

EN casting director – PL reżyser obsady/reżyser castingu

Monday, February 21st, 2011

EN – Person responsible for finding the right actors (cast) for a film or program. The casting director usually has good knowledge of the market, knows actors and their skills, has a database and remains in contact with actors’ agencies. He or she suggests actors and invites them for casting in cooperation with the director. It is important for a good casting director to be able to match actors with each other within a film so that they can work together with synergy and create a coherent world.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór obsady do filmu lub programu. Reżyser castingu zazwyczaj zna aktorów, ich możliwości, posiada bazę aktorów i utrzymuje kontakty z agencjami aktorskimi. Proponuje osoby do obsady, które w porozumieniu z np. Reżyserem i producentem są zapraszane na castingi. Reżyser obsady uczestniczy w castingach. Ważną kompetencją reżysera obsady jest zwracanie uwagi nie tylko na dobór poszczególnych osob do poszczególnych ról, ale też na cały zestaw aktorów – tak aby współgrali ze sobą tworząc spójny świat przedstawiony.

Przykład – Ewa Brodzka
Przykład PL – Weronika Migoń

EN cast – PL obsada

Monday, February 21st, 2011

EN – All people acting in a film. (including voices)

PL – Wykaz wszystkich osób występujących w filmie (aktorzy i osoby podkładające głosy).