Archive for the ‘commands/komendy’ Category

EN (roll) camera! – PL kamera!

Monday, September 19th, 2011

EN – Command given on film set before each take. It is given when sound is already rolling.

PL – Komenda wydawana na planie filmowym przed rozpoczęciem ujęcia. Następuje po potwierdzeniu rozpoczęcia nagrywania dźwięku.

EN cut! – PL cięcie!

Sunday, February 27th, 2011

EN – Command that finishes each take. Usually uttered by the director.

PL – Komenda wydawana na planie filmowym nakazująca zakończenie nagrywania ujęcia.