Archive for the ‘director/reżyseria’ Category

EN extras casting director – PL reżyser castingu statystów

Saturday, March 5th, 2011

EN – Person responsible for choosing extras for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór statystów do filmów. Pojawia się w przygotowaniach do filmów zawierających sceny masowe obsadzane statystami, w szczególności kiedy tłum stastystów ma sprawiać jakieś szczególne wrażenie (np. ludzie wygłodzeni a nie typowy uliczny tłum).

EN director’s cut – PL wersja reżyserska

Saturday, March 5th, 2011

EN – in films led by the producer the film released in cinemas and on DVD is the so called producer’s cut. The director’s cut is more common in European countries and means the the director has the last word about the final version of the film. If cinemas are his by a producer’s version, the director’s cut is often very successful on VHS, DVD etc. A well known example is Blade Runner (there is no unicorn in the producer’s cut).

PL – W produkcji filmów, w których pierwsze skrzypce gra producent (większość filmów amerykańskich, filmy komercyjne w kinematorgrafiach tradycyjnie reżyserskich) do kin i na DVD często strawia wersja tzw. producencka, dostosowana raczej do zakładanych ptrzeb widowni niż do zamierzeń reżysera i wartości artystycznych. Wersja reżyserska często trafia do kin po latach albo staje się dostępna na DVD – w szczególności kiedy dotyczy do głośnych filmów lub znanych reżyserów. W przypadku reklam i teledysków wersje reżyserskie coraz częściej stają się dostępne w internecie bezpośrednio po emisji wersji oficjalnej.

EN casting director – PL reżyser obsady/reżyser castingu

Monday, February 21st, 2011

EN – Person responsible for finding the right actors (cast) for a film or program. The casting director usually has good knowledge of the market, knows actors and their skills, has a database and remains in contact with actors’ agencies. He or she suggests actors and invites them for casting in cooperation with the director. It is important for a good casting director to be able to match actors with each other within a film so that they can work together with synergy and create a coherent world.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór obsady do filmu lub programu. Reżyser castingu zazwyczaj zna aktorów, ich możliwości, posiada bazę aktorów i utrzymuje kontakty z agencjami aktorskimi. Proponuje osoby do obsady, które w porozumieniu z np. Reżyserem i producentem są zapraszane na castingi. Reżyser obsady uczestniczy w castingach. Ważną kompetencją reżysera obsady jest zwracanie uwagi nie tylko na dobór poszczególnych osob do poszczególnych ról, ale też na cały zestaw aktorów – tak aby współgrali ze sobą tworząc spójny świat przedstawiony.

Przykład – Ewa Brodzka
Przykład PL – Weronika Migoń