Archive for the ‘equipment/sprzęt’ Category

EN equipment – PL sprzęt, wyposażenie

Saturday, October 8th, 2011

See also: Equipment category

Zobacz też: kategoria Sprzęt

EN depth of focus – PL tolerancja odległości taśmy od obiektywu

Saturday, October 8th, 2011

EN - Depth of focus is a lens optics concept that measures the tolerance of placement of the image plane (the film plane in a camera) in relation to the lens. In a camera, depth of focus indicates the tolerance of the film’s displacement within the camera, and is therefore sometimes referred to as “lens-to-film tolerance.” Source: Wikipedia – Depth of focus

See also: Depth of field

PL – Tolerancja odległości taśmy od obiektywu.

EN camera head – PL głowica

Saturday, October 8th, 2011

EN crane shot – PL ujęcie z kranu

Monday, September 19th, 2011

EN – In a crane shot the camera is located on a crane.

PL – Ujęcie realizowane przy pomocy kranu. Kamera znajduje się na kranie sterowanym mechanicznie lub elektronicznie.

EN crane – PL kran

Monday, September 19th, 2011

EN – A crane is a kind of a big lifting machine. The camera is settled at the end of the crane so that it can be moved up, down and to the sides, smoothly and dynamically on relatively big distances. A crane can be controlled mechanically or electronically.
Example – Wikipedia – Crane shot

PL – Kran to rodzaj dźwigu wykorzystywanego w realizacjach filmowych do przenoszenia kamery. Dzięki temu kamera może dynamiczne, płynnie i efektownie przemieszczać się na duże odległości w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kraj może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie.

EN aperture – PL otwór przysłony

Monday, September 19th, 2011

EN – In optics, an aperture is a hole or an opening through which light travels. More specifically, the aperture of an optical system is the opening that determines the cone angle of a bundle of rays that come to a focus in the image plane. The aperture determines how collimated the admitted rays are, which is of great importance for the appearance at the image plane. Source: Wikipedia – Aperture

PL – Przysłona fotograficzna, przesłona (gr. diafragma, łac. apertura, niem. Blende) – część obiektywu w postaci regulowanego otworu na drodze strumienia światła. Stosowana najczęściej w obiektywach fotograficznych i obiektywach kamer filmowych. Zwykle ma postać nachodzących na siebie metalowych listków. Źródło: Wikipedia – Przysłona fotograficzna

EN pan bar – PL szwenk (1)

Sunday, March 13th, 2011

EN – A handle used to move the head on which the camera is based. Images of pan bar

PL – Rączka służąca do poruszania głowicą, na której osadzona jest kamera. Wikipedia – szwenk

EN gaffer tape, gaff tape – PL lasotaśma

Sunday, March 13th, 2011

EN – Gaffer tape, gaffer’s tape, gaff tape or gaffa tape is a strong, tough, cotton cloth pressure sensitive tape with strong adhesive properties. It is used in theater, film and television productions as well as during live performances and any other kind of stage work. While related to duct tape, it differs in that it can be removed cleanly because it uses a synthetic rubber adhesive rather than a natural rubber adhesive. (Wikipedia EN – Gaffer Tape)

PL – Przylepna taśma bawełniana pokryta warstwą wodoodporną. Lasotaśma trzyma mocno, ale łatwo ją odkleić. Występuje w różnych kolorach i przydaje się do wszystkiego.

Lasotaśma to również grip tape i camera tape – według Kompendium Terminologii Filmowej Wita Dąbala i Piotra Andrejewa.

EN tripod – PL statyw

Sunday, March 13th, 2011

EA – Tripod is a portable  frame, used to support some other object (eg. camera) and keep it stable. A tripod has 3 legs (as is indicated by the name).

PL – Statyw to specjalna podstawa służąca do stabilnego ustawiania sprzętu – w tym przypadku kamery. Statyw umożliwia wykonywanie nieruchomych lub płynnych ujęć (w przeciwieństwie do kamery trzymanej w rękach). Statywy mają zazwyczaj 3 nogi, skąd pochodzi ich angielska nazwa.

EN dolly tracks – PL szyny pod wózek/jazda

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Szyny, po których porusza się wózek.