Archive for the ‘equipment/sprzęt’ Category

EN dolly – PL wózek

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Wózek pod kamerę. Na wózku znajduje się operator kamery (szwenkier) i kamera. Wózkiem porusza wózkarz.

EN doggie-cam – PL kamera dla psa

Sunday, March 6th, 2011

EN – Doggie-cam

PL – Kamera zakładana na psa. Można nią uzyskać ciekawe materiały z nietypowego punktu widzenia i w nietypowym dla człowieka sposobie poruszania.

EN sandbag – PL obciążnik

Sunday, March 6th, 2011

EN – A sandbag put on legs of a tripod or other things makes them stand more steadily, protects them from strong wind, falling etc.

PL – Obciążnik to ciężarek służący do obciążenia, czyli stabilizacji statywu. Dosłownie: worek z piaskiem.

EN compendium shade – PL kompendium

Sunday, March 6th, 2011

EN – A shade put on the camera lens. It protects the lens from direct impact of rain, snow etc. as well as from light coming directly into the lens (both natural and film lighting). It is also used for holding filters.

PL – Osłona zakładana na obiektyw kamery. Chroni przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych i wpadającym światłem (naturalnym i sztucznym). Służy także do mocowania filtrów.

Przykład – Kompendium
Przykład EN – camera with compendium shade

EN hand-held camera – PL kamera ręczna

Saturday, March 5th, 2011

PL kamera z ręki – EN shaky camer | PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting

EN atelier/sound stage/studio – PL atelier/studio/hala zdjęciowa

Thursday, February 24th, 2011

EN – A big hall prepared for film shooting. A studio is suitable for set building and decoration, installation of film equipment. Professional studios have also office facilities, dressing-rooms etc. Modern atelier facilities may include green-box and blue-box, artificial sky dome etc.
Example: Alwernia Studios

PL – Studio, hala zdjęciowa przystosowana do realizacji zdjęć na potrzeby filmu i telewizji. Umożliwia budowę dekoracji, instalację specjalistycznych sprzętów filmowych. Profesjonalne hale zdjęciowe posiadają zaplecze biurowe, garderoby itp, co umożliwia swobodną realizację programów audiowizualnych.

Nazwa sound stage pochodzi z czasów, kiedy wprowadzono dźwięk do filmu. Wcześniej hale zdjęciowe miały często tylko 3 ściany, nie miały sufitów itp. Nagrywanie dźwięku zmusiło do pełnego zabudowania i wyciszenia hal zdjęciowych. Nazwa sound studio miała na celu odróżnienie od usług starego typu.

EN adaptor/adapter – PL przejściówka/wtyczka uniwersalna

Thursday, February 24th, 2011

EN – A device used for joining incompatible devices (devices with incompatible plugs).

PL – Urządzenie umożliwiające połączenie dwóch niedopasowanych urządzeń (końcówek kabli) dzięki posiadaniu odpowiednich wtyczek i gniazd.

EN clapperboard – PL klaps

Monday, February 21st, 2011

EN – Used for synching picture with sound for editing and postproduction. The sound of the clapperboard is easily hear in the sound recording and at the same time it is easy to detect its exact moment in the visual material. Having the exact second of the hit both in sound and in picture these two are easy to join correctly. In order to make work easier for people who sync, the clapperboard is covered with important information about every take.
Wikipedia EN – Clapperboard

PL – Służy do synchronizacji obrazu i dźwięku na potrzeby montażu i postprodukcji. Moment uderzenia klapsa wyraźnie słychać w materiale dźwiękowym i wyraźnie widać w materiale zdjęciowym. Dzięki temu można określić dokładną sekundę, w której uderzono klapsem i według tego punktu-znacznika połączyć nagranie zdjęciowe z nagraniem dźwiękowym. Na klapsie zaznacza się też różne informacje – oprócz tytułu filmu również numer sceny, ujęcia, dubla, a także timecode lub numer klipu, tonu. Te dane ułatwiają nawigację wśród materiałów spływających z planu.

Wikipedia PL – Klaps