Archive for the ‘film professions/zawody filmowe’ Category

EN documentarian – PL dokumentalista

Monday, January 16th, 2012

EN – A filmmaker who specialises in documentary film.

PL – Filmowiec specjalizujący się w filmie dokumentalnym.

EN focus puller – PL ostrzyciel

Sunday, March 13th, 2011

EN – Camera assistant responsible for keeping the pictures in focus previously discussed with the DoP. “Pulling focus” refers to the act of changing the lens’ focus distance setting in correspondence to a moving subject’s physical distance from the focal plane. For example, if an actor moves from 25 feet away from the focal plane to 9 feet away from the focal plane within a shot, the focus puller will change the distance setting on the lens during the take in precise correspondence to the changing position of the actor. Additionally, the focus puller may shift focus from one subject to another within the frame, as dictated by the specific requirements of the shot. (Wikipedia EN – Focus Puller)

PL – Asystent operatora odpowiedzialny za ostrzenie obrazu – osoba niezbędna przy dynamicznych ujęciach, kiedy rusza się kamera lub aktorzy, a ostrość musi pozostać np. na konkretnej osobie.
 Dobry ostrzyciel potrafi prowadzić ostrość utrzymując ją bezbłędnie np. na zbliżającym się do kamery aktorze – nie spoglądając ani na pierścień ostrości na obiektywie, ani na monitor kontrolny. (gazeta.pl)

EN dolly grip – PL wózkarz

Sunday, March 6th, 2011

EN – Dolly and tracks

PL – Osoba poruszająca wózkiem z kamerą.

EN extras casting director – PL reżyser castingu statystów

Saturday, March 5th, 2011

EN – Person responsible for choosing extras for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór statystów do filmów. Pojawia się w przygotowaniach do filmów zawierających sceny masowe obsadzane statystami, w szczególności kiedy tłum stastystów ma sprawiać jakieś szczególne wrażenie (np. ludzie wygłodzeni a nie typowy uliczny tłum).

EN dialogue writer – PL autor dialogów/dialogista

Sunday, February 27th, 2011

EN – A person responsible for writing dialogues for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za opracowanie dialogów w filmie – za rozpisanie dialogów w scenariuszu.
Polskie słowo dialogista ma szersze znaczenia, bo oznacza też osobę odpowiedzialną za tłumaczenie dialogów filmowych na potrzeby przygotowania napisów lub dubbingu.

EN agent – PL agent

Sunday, February 27th, 2011

EN – The person representing professionals (actors, directors, cinematographers, composers etc.) in business. Acquires commissions (work), takes care of PR, etc.

PL – Osoba reprezentująca interesy zawodowe twórcy: aktora, reżysera, operatora, kompozytora itp. Zajmuje się zdobywaniem zleceń, pośrednictwem pomiędzy klientem a podmiotami zainteresowanymi jego zatrudnieniem, dba o PR itp.

EN crew – PL ekipa

Thursday, February 24th, 2011

EN – All people taking part in realisation of a film or program with the exception of actors, voice actors and producers. “Cast&Crew” is a popular expression- it opposes the two groups.
Wikipedia EN – Film Crew

PL – Wykaz wszystkich osób biorących udział w realizacji filmu poza aktorami, aktorami udzielającymi głosów i producentami.
Częste sformułowanie: cast and crew

EN clapper boy/clapper girl – PL klapser/klapserka

Monday, February 21st, 2011

EN – The person who operates the clapperboard.

PL – Osoba obsługująca klaps. W tradycji przyjęło się, że był to chłopiec, stąd angielski clapper boy. Funkcję tę często i z powodzeniem pełnią przedstawiciele obu płci.

Zdjęcia

EN cinematographer, director of photography (DoP, DP) – PL operator obrazu

Monday, February 21st, 2011

EN – The person responsible for filming, cinematography. The cinematographer doesn’t have to shoot the film himself. The cinematographer cooperates with camera operators. However it is the cinematographer that has the biggest influence on the visual side of the film. He or she coordinates all lighting. The cinematographer is a key partner for the director.

PL – Osoba odpowiedzialna za filmowanie. Nie musi realizować go bezpośrednio. W poruszaniu kamerą wyręcza operatora obrazu podległy mu szwenkier. Operator obrazu ma  znaczny wpływ na wygląd filmu – ruchy kamery i światło. To on decyduje o ustawieniu światła (pomagają mu gafferzy, oświetlacze – realizują jego zalecenia).
Operator obrazu jest kluczowym współpracownikiem reżysera na etapie zdjęć.

Skróty: DoP, DP

Przykład PL - Operator filmowy (operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu, autor zdjęć) – szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych. Główne zadanie operatora obrazu to ustalanie kompozycji plastycznej kadru według własnej koncepcji artystycznej. Jest odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem... (Wikipedia PL - Operator Filmowy)

Przykład EN – A cinematographer is one photographing with a motion picture camera (the art and science of which is known as cinematography). The title is generally equivalent to director of photography (DP), used to designate a chief over the camera and lighting crews working on a film, responsible for achieving artistic and technical decisions related to the image… (Wikipedia EN – Cinematographer)

Przykład EN – Krzysztof Ptak
Wikipedia EN – Cinematographer

EN boom man/boom operator – PL tyczkarz/mikrofoniarz

Monday, February 21st, 2011

EN – Sound department worker who operates the microphone boom.

PL – Osoba z sekcji dźwięku (dźwiękowiec) zajmująca się obsługą mikrofonu na tyczce.

Zdjęcie