Archive for the ‘financial/kwestie finansowe’ Category

EN film commission – PL komisja filmowa

Monday, September 19th, 2011

EN – Film commissions are quasi-governmental, non-profit, public organizations that attract motion media production crews (including movies, TV and commercials) to shoot on location in their respective localities, and offer support so that productions can accomplish their work smoothly. Source – Wikipedia – Film commission

PL – Warto dodać, że obecnie istnieją w Polsce dwie tzw. Komisje Filmowe (Film Commissions): w Łodzi i w Krakowie. Są to podmioty ułatwiające producentom funkcjonowanie w danym regionie, wskazujące interesujące lokacje, usprawniające uzyskiwanie zezwoleń na zdjęcia, współpracujące z lokalnymi służbami i instytucjami, wyszukujące wykonawców, statystów itp. Kolejne Film Commissions powstaną wkrótce na Górnym i Dolnym Śląsku. Źródło – Baza Filmowa

EN contribution – PL wkład

Monday, September 19th, 2011

EN bill – PL rachunek

Monday, September 19th, 2011

EN invoice – PL faktura

Sunday, March 13th, 2011

EN – Document of sales that lists all items with their prices. Invoices are used in B2B (business to business) as they have detailed information about VAT.

PL – Dokument sprzedaży wykorzystywany w obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Wikipedia PL – Faktura (dokument)
Wikipedia EN – Invoice

EN distribution of profits – PL podział zysków

Sunday, March 6th, 2011

EN financial contribution – PL wkład finansowy

Saturday, March 5th, 2011

EN – The financial contribution of each co-producer is secure and committed, including where relevant, the minimum contribution of a third-party co-producer.
http://www.screenaustralia.gov.au/coproductions/gline_overview.asp

PL – Ponadto tylko 5% z tych 5% musi być wkładem finansowym.
http://www.audiowizualni.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2075&Itemid=44