Archive for the ‘photography/zdjęcia’ Category

EN stereography, stereoscopy – PL stereografia, stereoskopia

Monday, January 16th, 2012

EN – (also called 3D imaging) A technique of preparation and display of images that imitates real 3 dimensional sight on a flat medium.

PL – technika obrazowania i prezentacji gotowych obrazów 3D imitująca naturalne widzenie 3D na płaskim nośniku.

EN film processing – PL wywoływanie

Saturday, October 8th, 2011

EN – The chemical means of treating photographic film and paper after photographic exposure. In effect a negative or positive image emerges. Photographic processing makes latent images permanent and insensitive to light.

PL – Proces chemiczny przekształcania utajonego obrazu na papierze lub błonie fotograficznej w negatywowy lub pozytywowy obraz jawny. Otrzymany obraz jest trwały i niewrażliwy na światło.

EN f-stop – PL przysłona

Saturday, October 8th, 2011

EN – A part of a camera that enables regulation of the amount of light falling into the lens. It’s value is interconnected with aperture – The bigger the f-stop value, the smaller the aperture. It is a measure of exposure.

PL – Przysłona fotograficzna (również: przesłona) to element obiektywu mający kształt otworu o regulowanej wielkości. Służy on do regulacji ilości światła wpadającego do obiektywu. Im większa przysłona tym mniejszy otwór przysłony. Również miara ekspozycji.

EN exposure – PL ekspozycja

Saturday, October 8th, 2011

EN – the total amount of light that falls on photographic film, image sensor or other photographic medium, in the process of taking the photograph (filming).

PL – ekspozycja to ilość światła padającego w chwili robienia zdjęcia na film lub inny nośnik.

EN dolly out – PL odjazd

Saturday, October 8th, 2011

EN – If the camera dollies out it moves away from the object of photography on a dolly.

See also: Dolly in

PL – Kamera oddala się od fotografowanego obiektu poruszając się na wózku.

Zobacz też: Najazd

EN dolly in – PL najazd na wózku

Saturday, October 8th, 2011

EN – If the camera dollies in it moves towards the object of photography on a dolly.

PL – Kamera robi najazd na fotografowany obiekt poruszając się na wózku.

EN depth of focus – PL tolerancja odległości taśmy od obiektywu

Saturday, October 8th, 2011

EN - Depth of focus is a lens optics concept that measures the tolerance of placement of the image plane (the film plane in a camera) in relation to the lens. In a camera, depth of focus indicates the tolerance of the film’s displacement within the camera, and is therefore sometimes referred to as “lens-to-film tolerance.” Source: Wikipedia – Depth of focus

See also: Depth of field

PL – Tolerancja odległości taśmy od obiektywu.

EN depth of field – PL głębia ostrości

Saturday, October 8th, 2011

EN - In optics, particularly as it relates to film and photography, depth of field (DOF) is the distance between the nearest and farthest objects in a scene that appear acceptably sharp in an image. Although a lens can precisely focus at only one distance at a time, the decrease in sharpness is gradual on each side of the focused distance, so that within the DOF, the unsharpness is imperceptible under normal viewing conditions. Zródło: Wikipedia – Depth of field

See also: Focus puller

PL – Głębia ostrości (dawniej “głębokość ostrości”) – parametr stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających wyraźne, nierozmazane kontury). Zródło: Wikipedia – Głębia ostrości

Zobacz też: Ostrzyciel

EN camera head – PL głowica

Saturday, October 8th, 2011

EN crane shot – PL ujęcie z kranu

Monday, September 19th, 2011

EN – In a crane shot the camera is located on a crane.

PL – Ujęcie realizowane przy pomocy kranu. Kamera znajduje się na kranie sterowanym mechanicznie lub elektronicznie.