Archive for the ‘photography/zdjęcia’ Category

EN crane – PL kran

Monday, September 19th, 2011

EN – A crane is a kind of a big lifting machine. The camera is settled at the end of the crane so that it can be moved up, down and to the sides, smoothly and dynamically on relatively big distances. A crane can be controlled mechanically or electronically.
Example – Wikipedia – Crane shot

PL – Kran to rodzaj dźwigu wykorzystywanego w realizacjach filmowych do przenoszenia kamery. Dzięki temu kamera może dynamiczne, płynnie i efektownie przemieszczać się na duże odległości w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kraj może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie.

EN swish pan/whip pan – PL szwenk (2)

Sunday, March 13th, 2011

EN – A whip pan is a type of pan shot in which the camera moves sideways so quickly that the picture blurs into indistinct streaks. It is commonly used as a transition between shots, and can indicate the passage of time and/or a frenetic pace of action. (Wikipedia EN – Whip pan)

PL – Szybka panorama kamerą. Towarzyszy jej efekt zamazania obrazu pomiędzy ujęciami. (Wikipedia PL – Szwenk)

EN tilt – PL panorama w pionie

Sunday, March 13th, 2011

EN – Tilting is a cinematographic technique in which the camera is stationary and rotates in a vertical plane (or tilting plane). A rotation in a horizontal plane is known as panning. Tilting the camera results in a motion similar to someone nodding their head “yes” or to an aircraft performing a pitch rotation

PL – Ruch kamery w pionie bez zmiany położenia kamery.

EN pan shot – PL panorama w poziomie

Sunday, March 13th, 2011

EN – In photography, panning refers to the horizontal movement or rotation of a still or video camera, or the scanning of a subject horizontally on video or a display device. Panning a camera results in a motion similar to that of someone shaking their head “no” [...]. (Wikipedia EN – Panning (camera))

PL – Ruch kamery w poziomie bez zmiany położenia kamery.

EN to pan – PL panoramować w poziomie

Sunday, March 13th, 2011

EN - In photography, panning refers to the horizontal movement or rotation of a still or video camera, or the scanning of a subject horizontally on video or a display device. Panning a camera results in a motion similar to that of someone shaking their head “no” [...]. (Wikipedia EN – Panning (camera))

PL – Poruszać kamerą w poziomie bez zmiany położenia kamery – tylko poprzez ruszane głowicą, na której osadzona jest kamera.

EN to tilt – PL panoramować w pionie

Sunday, March 13th, 2011

EN - Tilting is a cinematographic technique in which the camera is stationary and rotates in a vertical plane (or tilting plane). A rotation in a horizontal plane is known as panning. Tilting the camera results in a motion similar to someone nodding their head “yes” or to an aircraft performing a pitch rotation.  (Wikipedia EN – Tilt (camera))

PL – Poruszać kamerą w pionie bez zmiany położenia kamery – tylko poprzez ruszane głowicą, na której osadzona jest kamera.

EN tripod – PL statyw

Sunday, March 13th, 2011

EA – Tripod is a portable  frame, used to support some other object (eg. camera) and keep it stable. A tripod has 3 legs (as is indicated by the name).

PL – Statyw to specjalna podstawa służąca do stabilnego ustawiania sprzętu – w tym przypadku kamery. Statyw umożliwia wykonywanie nieruchomych lub płynnych ujęć (w przeciwieństwie do kamery trzymanej w rękach). Statywy mają zazwyczaj 3 nogi, skąd pochodzi ich angielska nazwa.

EN dolly tracks – PL szyny pod wózek/jazda

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Szyny, po których porusza się wózek.

EN dolly grip – PL wózkarz

Sunday, March 6th, 2011

EN – Dolly and tracks

PL – Osoba poruszająca wózkiem z kamerą.

EN dolly – PL wózek

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Wózek pod kamerę. Na wózku znajduje się operator kamery (szwenkier) i kamera. Wózkiem porusza wózkarz.