Archive for the ‘post-production/postprodukcja’ Category

EN film processing – PL wywoływanie

Saturday, October 8th, 2011

EN – The chemical means of treating photographic film and paper after photographic exposure. In effect a negative or positive image emerges. Photographic processing makes latent images permanent and insensitive to light.

PL – Proces chemiczny przekształcania utajonego obrazu na papierze lub błonie fotograficznej w negatywowy lub pozytywowy obraz jawny. Otrzymany obraz jest trwały i niewrażliwy na światło.