Archive for the ‘production/produkcja’ Category

EN set – PL plan zdjęciowy

Monday, January 16th, 2012

EN to commission – PL zlecać, zamiawiać realizację projektu

Saturday, March 5th, 2011

EN – A company commissions the production of a film to another company (eg. a producer commissions a film to an executive producer)
The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s.
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095

PL – Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych itp. Producent zleca realizację filmu producentowi wykonawczemu.

EN director’s cut – PL wersja reżyserska

Saturday, March 5th, 2011

EN – in films led by the producer the film released in cinemas and on DVD is the so called producer’s cut. The director’s cut is more common in European countries and means the the director has the last word about the final version of the film. If cinemas are his by a producer’s version, the director’s cut is often very successful on VHS, DVD etc. A well known example is Blade Runner (there is no unicorn in the producer’s cut).

PL – W produkcji filmów, w których pierwsze skrzypce gra producent (większość filmów amerykańskich, filmy komercyjne w kinematorgrafiach tradycyjnie reżyserskich) do kin i na DVD często strawia wersja tzw. producencka, dostosowana raczej do zakładanych ptrzeb widowni niż do zamierzeń reżysera i wartości artystycznych. Wersja reżyserska często trafia do kin po latach albo staje się dostępna na DVD – w szczególności kiedy dotyczy do głośnych filmów lub znanych reżyserów. W przypadku reklam i teledysków wersje reżyserskie coraz częściej stają się dostępne w internecie bezpośrednio po emisji wersji oficjalnej.

EN development – PL rozwój projektu

Sunday, February 27th, 2011

EN – Development is the period when the script is written, the visuals are decided on and the financing strategy is being completed and filled with money. These elements happen simultaneously. This stage of film production is ended by th decision to produce the film project. Development is before pre-production.

PL – Okres prac nad scenariuszem i stroną wizualną filmu, a także strategią finansowania. W tym czasie odbywają się konsultacje scenariusza, który jest poprawiany aż osiągnie wersję ostateczną. Planowany jest klimat wizualny filmu i najważniejsze założenia dla produkcji. Etap rozwoju projektu kończy się przyjęciem scenariusza do realizacji. Rozwój projektu następuje przed okresem przygotowawczym czyli preprodukcją, kiedy to uruchamiane są działania mające przygotować produkcję.

W języku polskim występuje również bezpośrednie spolszczenie wersji angielskiej, często pisane przez w: dewelopment

Przykład EN - Funding is also available for project/script development, including Alberta stories, export market development, and to train and mentor an intern. (http://www.canadabusiness.ca/eng/summary/2516/)

Przykład PL – PISF – program operacyjny rozwój projektu

EN co-production – PL koprodukcja

Thursday, February 24th, 2011

A co-production occurs when numerous entities jointly produce a film (or other program). Each co-producer has a say but usually there is one leading producer. The co-producing contracts between the leading producer and other co-producers define the scope of each entity’s rights.
Wikipedia EN – Co-production

Koprodukcja polega na współpracy wielu podmiotów (producentów) przy produkcji jednego programu audiowizualnego. Każdy z koproducentów wnosi pewien wkład w powstawanie filmów, a relacje pomiędzy koproducentami, ich udziały w zyskach z gotowego produktu oraz zasady współpracy określają umowy koprodukcyjne. Występują różne koprodukcje: np: dwustronne, wielostronne, krajowe, międzynarodowe.

Koprodukcja międzynarodowa, polsko-niemiecka: 33 sceny z życia

Wikipedia PL – Koprodukcja