Archive for the ‘sound/dźwięk’ Category

EN atelier/sound stage/studio – PL atelier/studio/hala zdjęciowa

Thursday, February 24th, 2011

EN – A big hall prepared for film shooting. A studio is suitable for set building and decoration, installation of film equipment. Professional studios have also office facilities, dressing-rooms etc. Modern atelier facilities may include green-box and blue-box, artificial sky dome etc.
Example: Alwernia Studios

PL – Studio, hala zdjęciowa przystosowana do realizacji zdjęć na potrzeby filmu i telewizji. Umożliwia budowę dekoracji, instalację specjalistycznych sprzętów filmowych. Profesjonalne hale zdjęciowe posiadają zaplecze biurowe, garderoby itp, co umożliwia swobodną realizację programów audiowizualnych.

Nazwa sound stage pochodzi z czasów, kiedy wprowadzono dźwięk do filmu. Wcześniej hale zdjęciowe miały często tylko 3 ściany, nie miały sufitów itp. Nagrywanie dźwięku zmusiło do pełnego zabudowania i wyciszenia hal zdjęciowych. Nazwa sound studio miała na celu odróżnienie od usług starego typu.

EN boom man/boom operator – PL tyczkarz/mikrofoniarz

Monday, February 21st, 2011

EN – Sound department worker who operates the microphone boom.

PL – Osoba z sekcji dźwięku (dźwiękowiec) zajmująca się obsługą mikrofonu na tyczce.

Zdjęcie

EN boom – PL tyczka

Monday, February 21st, 2011

EN – A boom is usually the microphone boom. It is a long pole with the microphone is at its end. It is held above or below the actors so that the camera won’t see it. This way the sound can be recorded.

PL – Boom to najczęściej tyczka mikrofonu, ale słowo to może oznaczać też inne tyczki i wysięgniki.

Zdjęcie