Posts Tagged ‘enA’

EN aperture – PL otwór przysłony

Monday, September 19th, 2011

EN – In optics, an aperture is a hole or an opening through which light travels. More specifically, the aperture of an optical system is the opening that determines the cone angle of a bundle of rays that come to a focus in the image plane. The aperture determines how collimated the admitted rays are, which is of great importance for the appearance at the image plane. Source: Wikipedia – Aperture

PL – Przysłona fotograficzna, przesłona (gr. diafragma, łac. apertura, niem. Blende) – część obiektywu w postaci regulowanego otworu na drodze strumienia światła. Stosowana najczęściej w obiektywach fotograficznych i obiektywach kamer filmowych. Zwykle ma postać nachodzących na siebie metalowych listków. Źródło: Wikipedia – Przysłona fotograficzna

EN agent – PL agent

Sunday, February 27th, 2011

EN – The person representing professionals (actors, directors, cinematographers, composers etc.) in business. Acquires commissions (work), takes care of PR, etc.

PL – Osoba reprezentująca interesy zawodowe twórcy: aktora, reżysera, operatora, kompozytora itp. Zajmuje się zdobywaniem zleceń, pośrednictwem pomiędzy klientem a podmiotami zainteresowanymi jego zatrudnieniem, dba o PR itp.

EN animation – PL animacja/film animowany

Thursday, February 24th, 2011

EN – A wide expression for all types of animated film – from cartoons, through puppet animation to 3D animation.
Wikipedia EN – Animation

PL – Pojęcie szerokie mieszczące w sobie wszystkie gatunki filmu animowanego – od kreskówek, poprzez animacje 3d, kończąc na animacjach lalkowych.

Najogólniejsza zasada tworzenia animacji polega na płynnym łączeniu statycznych obrazów (np. zdjęć, rysunków lub modeli generowanych komputerowo) przedstawiających kolejne fazy ruchów. Dzięki takiem połączeniu uzyskujemy wrażenie ruchu na ekranie.

Przykład – Muto
Wikipedia PL – Animacja

EN atelier/sound stage/studio – PL atelier/studio/hala zdjęciowa

Thursday, February 24th, 2011

EN – A big hall prepared for film shooting. A studio is suitable for set building and decoration, installation of film equipment. Professional studios have also office facilities, dressing-rooms etc. Modern atelier facilities may include green-box and blue-box, artificial sky dome etc.
Example: Alwernia Studios

PL – Studio, hala zdjęciowa przystosowana do realizacji zdjęć na potrzeby filmu i telewizji. Umożliwia budowę dekoracji, instalację specjalistycznych sprzętów filmowych. Profesjonalne hale zdjęciowe posiadają zaplecze biurowe, garderoby itp, co umożliwia swobodną realizację programów audiowizualnych.

Nazwa sound stage pochodzi z czasów, kiedy wprowadzono dźwięk do filmu. Wcześniej hale zdjęciowe miały często tylko 3 ściany, nie miały sufitów itp. Nagrywanie dźwięku zmusiło do pełnego zabudowania i wyciszenia hal zdjęciowych. Nazwa sound studio miała na celu odróżnienie od usług starego typu.

EN adaptor/adapter – PL przejściówka/wtyczka uniwersalna

Thursday, February 24th, 2011

EN – A device used for joining incompatible devices (devices with incompatible plugs).

PL – Urządzenie umożliwiające połączenie dwóch niedopasowanych urządzeń (końcówek kabli) dzięki posiadaniu odpowiednich wtyczek i gniazd.

EN animatic – PL animatik

Monday, February 21st, 2011

EN – concept pictures joined smoothly. They present the draft look and structure of a film. Often used in advertising and animation as a draft version of the film that can be consulted with the commissioning party – the client doesn’t have to imagine too many things because he or she can see most of the ideas.
Example – Joust Animatic Storyboards
Wikipedia EN
Link EN – AboutAnimatics.com

PL – Zanimowane ze sobą (połączone płynnie) rysunki koncepcyjne przedstawiające zarys wyglądu i struktury filmu. Często stosowane w reklamie i animacji jako próbna wersja filmu, którą można konsultować np. ze zleceniodawcą reklamy. Dzięki animatikom klient nie musi sobie wyobrażać jak będzie przebiegał ruch w filmie – może to zobaczyć w niedoskonałej formie.