Posts Tagged ‘enB’

EN bill – PL rachunek

Monday, September 19th, 2011

EN budget – PL budżet

Sunday, February 27th, 2011

EN – A document stating all expenses and income of a project. The budget is usually a plan of expenses and income. The outcome budget represent the actual expenses and income.

PL – Zestawienie wydatków i przychodów przedsięwzięcia. Budżet jest najczęściej planem wydatków i przychodów. Budżet wynikowy reprezentuje faktyczne wydatki i przychody przedsięwzięcia.

EN boom man/boom operator – PL tyczkarz/mikrofoniarz

Monday, February 21st, 2011

EN – Sound department worker who operates the microphone boom.

PL – Osoba z sekcji dźwięku (dźwiękowiec) zajmująca się obsługą mikrofonu na tyczce.

Zdjęcie

EN boom – PL tyczka

Monday, February 21st, 2011

EN – A boom is usually the microphone boom. It is a long pole with the microphone is at its end. It is held above or below the actors so that the camera won’t see it. This way the sound can be recorded.

PL – Boom to najczęściej tyczka mikrofonu, ale słowo to może oznaczać też inne tyczki i wysięgniki.

Zdjęcie