Posts Tagged ‘enC’

EN camera head – PL głowica

Saturday, October 8th, 2011

EN film commission – PL komisja filmowa

Monday, September 19th, 2011

EN – Film commissions are quasi-governmental, non-profit, public organizations that attract motion media production crews (including movies, TV and commercials) to shoot on location in their respective localities, and offer support so that productions can accomplish their work smoothly. Source – Wikipedia – Film commission

PL – Warto dodać, że obecnie istnieją w Polsce dwie tzw. Komisje Filmowe (Film Commissions): w Łodzi i w Krakowie. Są to podmioty ułatwiające producentom funkcjonowanie w danym regionie, wskazujące interesujące lokacje, usprawniające uzyskiwanie zezwoleń na zdjęcia, współpracujące z lokalnymi służbami i instytucjami, wyszukujące wykonawców, statystów itp. Kolejne Film Commissions powstaną wkrótce na Górnym i Dolnym Śląsku. Źródło – Baza Filmowa

EN creative contribution – PL wkład twórczy

Monday, September 19th, 2011

EN crane shot – PL ujęcie z kranu

Monday, September 19th, 2011

EN – In a crane shot the camera is located on a crane.

PL – Ujęcie realizowane przy pomocy kranu. Kamera znajduje się na kranie sterowanym mechanicznie lub elektronicznie.

EN crane – PL kran

Monday, September 19th, 2011

EN – A crane is a kind of a big lifting machine. The camera is settled at the end of the crane so that it can be moved up, down and to the sides, smoothly and dynamically on relatively big distances. A crane can be controlled mechanically or electronically.
Example – Wikipedia – Crane shot

PL – Kran to rodzaj dźwigu wykorzystywanego w realizacjach filmowych do przenoszenia kamery. Dzięki temu kamera może dynamiczne, płynnie i efektownie przemieszczać się na duże odległości w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kraj może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie.

EN contribution – PL wkład

Monday, September 19th, 2011

EN (roll) camera! – PL kamera!

Monday, September 19th, 2011

EN – Command given on film set before each take. It is given when sound is already rolling.

PL – Komenda wydawana na planie filmowym przed rozpoczęciem ujęcia. Następuje po potwierdzeniu rozpoczęcia nagrywania dźwięku.

EN compendium shade – PL kompendium

Sunday, March 6th, 2011

EN – A shade put on the camera lens. It protects the lens from direct impact of rain, snow etc. as well as from light coming directly into the lens (both natural and film lighting). It is also used for holding filters.

PL – Osłona zakładana na obiektyw kamery. Chroni przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych i wpadającym światłem (naturalnym i sztucznym). Służy także do mocowania filtrów.

Przykład – Kompendium
Przykład EN – camera with compendium shade

EN to commission – PL zlecać, zamiawiać realizację projektu

Saturday, March 5th, 2011

EN – A company commissions the production of a film to another company (eg. a producer commissions a film to an executive producer)
The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s.
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095

PL – Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych itp. Producent zleca realizację filmu producentowi wykonawczemu.

EN cinema – PL kinematografia

Saturday, March 5th, 2011

EN – the whole of film production of eg. a given country – Polish cinema, American cinema etc.

PL – Działalność związana z produkcją i rozpowszechnianiem filmów.

Wikipedia PL – Kinematografia

UWAGA!
Cinematography ma INNE znaczenie. Zobacz.