Posts Tagged ‘enC’

EN financial contribution – PL wkład finansowy

Saturday, March 5th, 2011

EN – The financial contribution of each co-producer is secure and committed, including where relevant, the minimum contribution of a third-party co-producer.
http://www.screenaustralia.gov.au/coproductions/gline_overview.asp

PL – Ponadto tylko 5% z tych 5% musi być wkładem finansowym.
http://www.audiowizualni.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2075&Itemid=44

EN extras casting director – PL reżyser castingu statystów

Saturday, March 5th, 2011

EN – Person responsible for choosing extras for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór statystów do filmów. Pojawia się w przygotowaniach do filmów zawierających sceny masowe obsadzane statystami, w szczególności kiedy tłum stastystów ma sprawiać jakieś szczególne wrażenie (np. ludzie wygłodzeni a nie typowy uliczny tłum).

EN character – PL postać/bohater

Sunday, February 27th, 2011

Wikipedia EN – Character (arts)

EN conflict – PL konflikt

Sunday, February 27th, 2011

EN to co-star – PL występować z kimś (dwie gwiazdy)

Thursday, February 24th, 2011

EN – if two people co-star in a movie, it means that they both have important parts to play and just do it. (eg. in Benjamin Button B. Pitt co-stars with C. Blanchett)
Example: Dating your co-stars

PL – Słowo angielskie nie ma odpowiednika polskiego. W Polsce gwiazdy aktorskie są wymieniane lub mówi o partnerowaniu, ale to ostatnie słowo jest wykorzystywane do wszystkich aktorów, nie tylko gwiazd.

Przykład: Franek Kimono

EN co-production – PL koprodukcja

Thursday, February 24th, 2011

A co-production occurs when numerous entities jointly produce a film (or other program). Each co-producer has a say but usually there is one leading producer. The co-producing contracts between the leading producer and other co-producers define the scope of each entity’s rights.
Wikipedia EN – Co-production

Koprodukcja polega na współpracy wielu podmiotów (producentów) przy produkcji jednego programu audiowizualnego. Każdy z koproducentów wnosi pewien wkład w powstawanie filmów, a relacje pomiędzy koproducentami, ich udziały w zyskach z gotowego produktu oraz zasady współpracy określają umowy koprodukcyjne. Występują różne koprodukcje: np: dwustronne, wielostronne, krajowe, międzynarodowe.

Koprodukcja międzynarodowa, polsko-niemiecka: 33 sceny z życia

Wikipedia PL – Koprodukcja

EN commission – PL zlecenie

Thursday, February 24th, 2011

EN – If somebody commissions production of a film the entity orders it. The commissioner usually remains the producer. Commissioning is common practice in advertising, promotional films, film made for governmental institutions etc.

PL – Zamówienie realizacji projektu audiowizualnego.
Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych, filmów realizowanych na zlecenia instytucji itp.

Przykład: The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s. (http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095)

EN crew – PL ekipa

Thursday, February 24th, 2011

EN – All people taking part in realisation of a film or program with the exception of actors, voice actors and producers. “Cast&Crew” is a popular expression- it opposes the two groups.
Wikipedia EN – Film Crew

PL – Wykaz wszystkich osób biorących udział w realizacji filmu poza aktorami, aktorami udzielającymi głosów i producentami.
Częste sformułowanie: cast and crew

EN clapperboard – PL klaps

Monday, February 21st, 2011

EN – Used for synching picture with sound for editing and postproduction. The sound of the clapperboard is easily hear in the sound recording and at the same time it is easy to detect its exact moment in the visual material. Having the exact second of the hit both in sound and in picture these two are easy to join correctly. In order to make work easier for people who sync, the clapperboard is covered with important information about every take.
Wikipedia EN – Clapperboard

PL – Służy do synchronizacji obrazu i dźwięku na potrzeby montażu i postprodukcji. Moment uderzenia klapsa wyraźnie słychać w materiale dźwiękowym i wyraźnie widać w materiale zdjęciowym. Dzięki temu można określić dokładną sekundę, w której uderzono klapsem i według tego punktu-znacznika połączyć nagranie zdjęciowe z nagraniem dźwiękowym. Na klapsie zaznacza się też różne informacje – oprócz tytułu filmu również numer sceny, ujęcia, dubla, a także timecode lub numer klipu, tonu. Te dane ułatwiają nawigację wśród materiałów spływających z planu.

Wikipedia PL – Klaps

EN clapper boy/clapper girl – PL klapser/klapserka

Monday, February 21st, 2011

EN – The person who operates the clapperboard.

PL – Osoba obsługująca klaps. W tradycji przyjęło się, że był to chłopiec, stąd angielski clapper boy. Funkcję tę często i z powodzeniem pełnią przedstawiciele obu płci.

Zdjęcia