Posts Tagged ‘enC’

EN cinematography – PL zdjęcia (filmowe)

Monday, February 21st, 2011

EN – named after the first widely used camera device – the cinamatographe.

PL – Od nazwy pierszej szeroko używanej kamery – kinematografu (po francusku cinematographe) w różnych językach powstały słowa o różnych znaczeniach. Kinematografia oznaczająca ogół działań dotyczących produkcji i rozpowszechniania filmów (np. W podziale terytorialnym lub ideowym), oraz cinmetography oznaczające działania operatora filmowego (operatora obrazu), który operował kinematografem.

Wikipedia EN – Cinematography

EN cinematographer, director of photography (DoP, DP) – PL operator obrazu

Monday, February 21st, 2011

EN – The person responsible for filming, cinematography. The cinematographer doesn’t have to shoot the film himself. The cinematographer cooperates with camera operators. However it is the cinematographer that has the biggest influence on the visual side of the film. He or she coordinates all lighting. The cinematographer is a key partner for the director.

PL – Osoba odpowiedzialna za filmowanie. Nie musi realizować go bezpośrednio. W poruszaniu kamerą wyręcza operatora obrazu podległy mu szwenkier. Operator obrazu ma  znaczny wpływ na wygląd filmu – ruchy kamery i światło. To on decyduje o ustawieniu światła (pomagają mu gafferzy, oświetlacze – realizują jego zalecenia).
Operator obrazu jest kluczowym współpracownikiem reżysera na etapie zdjęć.

Skróty: DoP, DP

Przykład PL - Operator filmowy (operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu, autor zdjęć) – szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych. Główne zadanie operatora obrazu to ustalanie kompozycji plastycznej kadru według własnej koncepcji artystycznej. Jest odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem... (Wikipedia PL - Operator Filmowy)

Przykład EN – A cinematographer is one photographing with a motion picture camera (the art and science of which is known as cinematography). The title is generally equivalent to director of photography (DP), used to designate a chief over the camera and lighting crews working on a film, responsible for achieving artistic and technical decisions related to the image… (Wikipedia EN – Cinematographer)

Przykład EN – Krzysztof Ptak
Wikipedia EN – Cinematographer

EN cartoon – PL kreskówka

Monday, February 21st, 2011

EN – a drawing, usually humorous. In film a type of animation – most often short, funny, with animals as protagonists. Often full of gags.

PL – Film animowany, rysunkowy. Wyrażenie to odnosi się najczęściej do krótkich, zabawnych filmów, których bohaterami są zwierzęta. Często zawierają wiele gagów.

Przykłady
Wikipedia EN – Animation#Cartoon

EN casting director – PL reżyser obsady/reżyser castingu

Monday, February 21st, 2011

EN – Person responsible for finding the right actors (cast) for a film or program. The casting director usually has good knowledge of the market, knows actors and their skills, has a database and remains in contact with actors’ agencies. He or she suggests actors and invites them for casting in cooperation with the director. It is important for a good casting director to be able to match actors with each other within a film so that they can work together with synergy and create a coherent world.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór obsady do filmu lub programu. Reżyser castingu zazwyczaj zna aktorów, ich możliwości, posiada bazę aktorów i utrzymuje kontakty z agencjami aktorskimi. Proponuje osoby do obsady, które w porozumieniu z np. Reżyserem i producentem są zapraszane na castingi. Reżyser obsady uczestniczy w castingach. Ważną kompetencją reżysera obsady jest zwracanie uwagi nie tylko na dobór poszczególnych osob do poszczególnych ról, ale też na cały zestaw aktorów – tak aby współgrali ze sobą tworząc spójny świat przedstawiony.

Przykład – Ewa Brodzka
Przykład PL – Weronika Migoń

EN cast – PL obsada

Monday, February 21st, 2011

EN – All people acting in a film. (including voices)

PL – Wykaz wszystkich osób występujących w filmie (aktorzy i osoby podkładające głosy).