Posts Tagged ‘enD’

EN documentarian – PL dokumentalista

Monday, January 16th, 2012

EN – A filmmaker who specialises in documentary film.

PL – Filmowiec specjalizujący się w filmie dokumentalnym.

EN dolly out – PL odjazd

Saturday, October 8th, 2011

EN – If the camera dollies out it moves away from the object of photography on a dolly.

See also: Dolly in

PL – Kamera oddala się od fotografowanego obiektu poruszając się na wózku.

Zobacz też: Najazd

EN dolly in – PL najazd na wózku

Saturday, October 8th, 2011

EN – If the camera dollies in it moves towards the object of photography on a dolly.

PL – Kamera robi najazd na fotografowany obiekt poruszając się na wózku.

EN depth of focus – PL tolerancja odległości taśmy od obiektywu

Saturday, October 8th, 2011

EN - Depth of focus is a lens optics concept that measures the tolerance of placement of the image plane (the film plane in a camera) in relation to the lens. In a camera, depth of focus indicates the tolerance of the film’s displacement within the camera, and is therefore sometimes referred to as “lens-to-film tolerance.” Source: Wikipedia – Depth of focus

See also: Depth of field

PL – Tolerancja odległości taśmy od obiektywu.

EN depth of field – PL głębia ostrości

Saturday, October 8th, 2011

EN - In optics, particularly as it relates to film and photography, depth of field (DOF) is the distance between the nearest and farthest objects in a scene that appear acceptably sharp in an image. Although a lens can precisely focus at only one distance at a time, the decrease in sharpness is gradual on each side of the focused distance, so that within the DOF, the unsharpness is imperceptible under normal viewing conditions. Zródło: Wikipedia – Depth of field

See also: Focus puller

PL – Głębia ostrości (dawniej “głębokość ostrości”) – parametr stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających wyraźne, nierozmazane kontury). Zródło: Wikipedia – Głębia ostrości

Zobacz też: Ostrzyciel

EN internegative/dupe negative – PL dupnegatyw

Sunday, March 13th, 2011

EN - An internegative, also referred to as Color reversal internegative or CRI, is a motion picture film duplication process designed by Kodak in the 1970s as an alternative to existing processes of creating film duplicates. Originally intended for the faster pace of the television commercial industry, it began to see use in major motion pictures in the mid 1970s. It is the color counterpart to a fine grain positive, in which a low-contrast color image is used as the positive between an original camera negative and a duplicate negative. (Wikipedia EN – Internegative)

PL – Specjalna kopia negatywowa, z której wykonuje się kopie eksploatacyjne.

EN dolly tracks – PL szyny pod wózek/jazda

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Szyny, po których porusza się wózek.

EN dolly grip – PL wózkarz

Sunday, March 6th, 2011

EN – Dolly and tracks

PL – Osoba poruszająca wózkiem z kamerą.

EN dolly – PL wózek

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Wózek pod kamerę. Na wózku znajduje się operator kamery (szwenkier) i kamera. Wózkiem porusza wózkarz.

EN doggie-cam – PL kamera dla psa

Sunday, March 6th, 2011

EN – Doggie-cam

PL – Kamera zakładana na psa. Można nią uzyskać ciekawe materiały z nietypowego punktu widzenia i w nietypowym dla człowieka sposobie poruszania.