Posts Tagged ‘enD’

EN documentary – PL film dokumentalny/dokument

Sunday, March 6th, 2011

EN - Documentary film is a broad category of moving pictures intended to document some aspect of reality. A “documentary film” was originally a movie shot on film stock—the only medium available—but now includes video and digital productions that can be either direct-to-video or made for a television program. (Wikipedia EN – Documentary film)

PL – Film oparty na rzeczywistości, na faktach. Wyróżnia się wiele podgatunków – wśród nich film przyrodniczy, popularno-naukowy, artystyczny/autorski itp. W Polsce wykształciła się bardzo znana i ceniona tzw. polska szkoła dokumentu.

EN distribution of profits – PL podział zysków

Sunday, March 6th, 2011

EN distribution rights – PL prawa do dystrybucji

Sunday, March 6th, 2011

EN distributed by – PL dystrybuowane przez

Sunday, March 6th, 2011

EN distribution company – PL firma dystrybucyjna

Sunday, March 6th, 2011

EN distributor – PL dystrybutor

Sunday, March 6th, 2011

EN distribution – PL dystrybucja/rozpowszechnianie

Sunday, March 6th, 2011

EN director’s cut – PL wersja reżyserska

Saturday, March 5th, 2011

EN – in films led by the producer the film released in cinemas and on DVD is the so called producer’s cut. The director’s cut is more common in European countries and means the the director has the last word about the final version of the film. If cinemas are his by a producer’s version, the director’s cut is often very successful on VHS, DVD etc. A well known example is Blade Runner (there is no unicorn in the producer’s cut).

PL – W produkcji filmów, w których pierwsze skrzypce gra producent (większość filmów amerykańskich, filmy komercyjne w kinematorgrafiach tradycyjnie reżyserskich) do kin i na DVD często strawia wersja tzw. producencka, dostosowana raczej do zakładanych ptrzeb widowni niż do zamierzeń reżysera i wartości artystycznych. Wersja reżyserska często trafia do kin po latach albo staje się dostępna na DVD – w szczególności kiedy dotyczy do głośnych filmów lub znanych reżyserów. W przypadku reklam i teledysków wersje reżyserskie coraz częściej stają się dostępne w internecie bezpośrednio po emisji wersji oficjalnej.

EN dialogue writer – PL autor dialogów/dialogista

Sunday, February 27th, 2011

EN – A person responsible for writing dialogues for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za opracowanie dialogów w filmie – za rozpisanie dialogów w scenariuszu.
Polskie słowo dialogista ma szersze znaczenia, bo oznacza też osobę odpowiedzialną za tłumaczenie dialogów filmowych na potrzeby przygotowania napisów lub dubbingu.

EN development – PL rozwój projektu

Sunday, February 27th, 2011

EN – Development is the period when the script is written, the visuals are decided on and the financing strategy is being completed and filled with money. These elements happen simultaneously. This stage of film production is ended by th decision to produce the film project. Development is before pre-production.

PL – Okres prac nad scenariuszem i stroną wizualną filmu, a także strategią finansowania. W tym czasie odbywają się konsultacje scenariusza, który jest poprawiany aż osiągnie wersję ostateczną. Planowany jest klimat wizualny filmu i najważniejsze założenia dla produkcji. Etap rozwoju projektu kończy się przyjęciem scenariusza do realizacji. Rozwój projektu następuje przed okresem przygotowawczym czyli preprodukcją, kiedy to uruchamiane są działania mające przygotować produkcję.

W języku polskim występuje również bezpośrednie spolszczenie wersji angielskiej, często pisane przez w: dewelopment

Przykład EN - Funding is also available for project/script development, including Alberta stories, export market development, and to train and mentor an intern. (http://www.canadabusiness.ca/eng/summary/2516/)

Przykład PL – PISF – program operacyjny rozwój projektu