Posts Tagged ‘enH’

EN hand-held shooting – PL kręcenie kamerą z ręki

Saturday, March 5th, 2011

EN – Cinematographic technique in which the camera is held in hand by the camera operator.

PL – Technika wykonywania zdjęć filmowych za pomocą kamery trzymanej przez operatora kamery (szwenkiera) w ręce, bez pomocy statywu i innych urządzeń stabilizujących obraz (np. steadicam). Daje efekt trzęsącego się obrazu, który określa się zdjęciami z ręki lub kamerą z ręki.

EN hand-held camera – PL kamera ręczna

Saturday, March 5th, 2011

PL kamera z ręki – EN shaky camer | PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting