Posts Tagged ‘enP’

EN film processing – PL wywoływanie

Saturday, October 8th, 2011

EN – The chemical means of treating photographic film and paper after photographic exposure. In effect a negative or positive image emerges. Photographic processing makes latent images permanent and insensitive to light.

PL – Proces chemiczny przekształcania utajonego obrazu na papierze lub błonie fotograficznej w negatywowy lub pozytywowy obraz jawny. Otrzymany obraz jest trwały i niewrażliwy na światło.

EN pan bar – PL szwenk (1)

Sunday, March 13th, 2011

EN – A handle used to move the head on which the camera is based. Images of pan bar

PL – Rączka służąca do poruszania głowicą, na której osadzona jest kamera. Wikipedia – szwenk

EN pan shot – PL panorama w poziomie

Sunday, March 13th, 2011

EN – In photography, panning refers to the horizontal movement or rotation of a still or video camera, or the scanning of a subject horizontally on video or a display device. Panning a camera results in a motion similar to that of someone shaking their head “no” [...]. (Wikipedia EN – Panning (camera))

PL – Ruch kamery w poziomie bez zmiany położenia kamery.

EN to pan – PL panoramować w poziomie

Sunday, March 13th, 2011

EN - In photography, panning refers to the horizontal movement or rotation of a still or video camera, or the scanning of a subject horizontally on video or a display device. Panning a camera results in a motion similar to that of someone shaking their head “no” [...]. (Wikipedia EN – Panning (camera))

PL – Poruszać kamerą w poziomie bez zmiany położenia kamery – tylko poprzez ruszane głowicą, na której osadzona jest kamera.