Posts Tagged ‘enS’

EN stereography, stereoscopy – PL stereografia, stereoskopia

Monday, January 16th, 2012

EN – (also called 3D imaging) A technique of preparation and display of images that imitates real 3 dimensional sight on a flat medium.

PL – technika obrazowania i prezentacji gotowych obrazów 3D imitująca naturalne widzenie 3D na płaskim nośniku.

EN set – PL plan zdjęciowy

Monday, January 16th, 2012

EN sandbag – PL obciążnik

Sunday, March 6th, 2011

EN – A sandbag put on legs of a tripod or other things makes them stand more steadily, protects them from strong wind, falling etc.

PL – Obciążnik to ciężarek służący do obciążenia, czyli stabilizacji statywu. Dosłownie: worek z piaskiem.

EN shaky camera – PL kamera z ręki

Saturday, March 5th, 2011

EN – A shaky camera is an effect made by hand-held camera.

PL – Technika z ręki to sposób kręcenia zdjęć filmowych, w którym szwenkier kręci bez pomocy statywu i sprzętów wyrównujących obraz. W związku z tym obraz się trzęsie, co spowodowane jest przemieszczaniem się szwenkiera, a także drżeniem ręki.

Zobacz również: PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting | PL kamera ręczna – EN hand held camera

EN to co-star – PL występować z kimś (dwie gwiazdy)

Thursday, February 24th, 2011

EN – if two people co-star in a movie, it means that they both have important parts to play and just do it. (eg. in Benjamin Button B. Pitt co-stars with C. Blanchett)
Example: Dating your co-stars

PL – Słowo angielskie nie ma odpowiednika polskiego. W Polsce gwiazdy aktorskie są wymieniane lub mówi o partnerowaniu, ale to ostatnie słowo jest wykorzystywane do wszystkich aktorów, nie tylko gwiazd.

Przykład: Franek Kimono

EN atelier/sound stage/studio – PL atelier/studio/hala zdjęciowa

Thursday, February 24th, 2011

EN – A big hall prepared for film shooting. A studio is suitable for set building and decoration, installation of film equipment. Professional studios have also office facilities, dressing-rooms etc. Modern atelier facilities may include green-box and blue-box, artificial sky dome etc.
Example: Alwernia Studios

PL – Studio, hala zdjęciowa przystosowana do realizacji zdjęć na potrzeby filmu i telewizji. Umożliwia budowę dekoracji, instalację specjalistycznych sprzętów filmowych. Profesjonalne hale zdjęciowe posiadają zaplecze biurowe, garderoby itp, co umożliwia swobodną realizację programów audiowizualnych.

Nazwa sound stage pochodzi z czasów, kiedy wprowadzono dźwięk do filmu. Wcześniej hale zdjęciowe miały często tylko 3 ściany, nie miały sufitów itp. Nagrywanie dźwięku zmusiło do pełnego zabudowania i wyciszenia hal zdjęciowych. Nazwa sound studio miała na celu odróżnienie od usług starego typu.