Posts Tagged ‘enW’

EN swish pan/whip pan – PL szwenk (2)

Sunday, March 13th, 2011

EN – A whip pan is a type of pan shot in which the camera moves sideways so quickly that the picture blurs into indistinct streaks. It is commonly used as a transition between shots, and can indicate the passage of time and/or a frenetic pace of action. (Wikipedia EN – Whip pan)

PL – Szybka panorama kamerą. Towarzyszy jej efekt zamazania obrazu pomiędzy ujęciami. (Wikipedia PL – Szwenk)

EN dialogue writer – PL autor dialogów/dialogista

Sunday, February 27th, 2011

EN – A person responsible for writing dialogues for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za opracowanie dialogów w filmie – za rozpisanie dialogów w scenariuszu.
Polskie słowo dialogista ma szersze znaczenia, bo oznacza też osobę odpowiedzialną za tłumaczenie dialogów filmowych na potrzeby przygotowania napisów lub dubbingu.