Posts Tagged ‘plA’

EN dialogue writer – PL autor dialogów/dialogista

Sunday, February 27th, 2011

EN – A person responsible for writing dialogues for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za opracowanie dialogów w filmie – za rozpisanie dialogów w scenariuszu.
Polskie słowo dialogista ma szersze znaczenia, bo oznacza też osobę odpowiedzialną za tłumaczenie dialogów filmowych na potrzeby przygotowania napisów lub dubbingu.

EN agent – PL agent

Sunday, February 27th, 2011

EN – The person representing professionals (actors, directors, cinematographers, composers etc.) in business. Acquires commissions (work), takes care of PR, etc.

PL – Osoba reprezentująca interesy zawodowe twórcy: aktora, reżysera, operatora, kompozytora itp. Zajmuje się zdobywaniem zleceń, pośrednictwem pomiędzy klientem a podmiotami zainteresowanymi jego zatrudnieniem, dba o PR itp.

EN animation – PL animacja/film animowany

Thursday, February 24th, 2011

EN – A wide expression for all types of animated film – from cartoons, through puppet animation to 3D animation.
Wikipedia EN – Animation

PL – Pojęcie szerokie mieszczące w sobie wszystkie gatunki filmu animowanego – od kreskówek, poprzez animacje 3d, kończąc na animacjach lalkowych.

Najogólniejsza zasada tworzenia animacji polega na płynnym łączeniu statycznych obrazów (np. zdjęć, rysunków lub modeli generowanych komputerowo) przedstawiających kolejne fazy ruchów. Dzięki takiem połączeniu uzyskujemy wrażenie ruchu na ekranie.

Przykład – Muto
Wikipedia PL – Animacja

EN atelier/sound stage/studio – PL atelier/studio/hala zdjęciowa

Thursday, February 24th, 2011

EN – A big hall prepared for film shooting. A studio is suitable for set building and decoration, installation of film equipment. Professional studios have also office facilities, dressing-rooms etc. Modern atelier facilities may include green-box and blue-box, artificial sky dome etc.
Example: Alwernia Studios

PL – Studio, hala zdjęciowa przystosowana do realizacji zdjęć na potrzeby filmu i telewizji. Umożliwia budowę dekoracji, instalację specjalistycznych sprzętów filmowych. Profesjonalne hale zdjęciowe posiadają zaplecze biurowe, garderoby itp, co umożliwia swobodną realizację programów audiowizualnych.

Nazwa sound stage pochodzi z czasów, kiedy wprowadzono dźwięk do filmu. Wcześniej hale zdjęciowe miały często tylko 3 ściany, nie miały sufitów itp. Nagrywanie dźwięku zmusiło do pełnego zabudowania i wyciszenia hal zdjęciowych. Nazwa sound studio miała na celu odróżnienie od usług starego typu.

EN animatic – PL animatik

Monday, February 21st, 2011

EN – concept pictures joined smoothly. They present the draft look and structure of a film. Often used in advertising and animation as a draft version of the film that can be consulted with the commissioning party – the client doesn’t have to imagine too many things because he or she can see most of the ideas.
Example – Joust Animatic Storyboards
Wikipedia EN
Link EN – AboutAnimatics.com

PL – Zanimowane ze sobą (połączone płynnie) rysunki koncepcyjne przedstawiające zarys wyglądu i struktury filmu. Często stosowane w reklamie i animacji jako próbna wersja filmu, którą można konsultować np. ze zleceniodawcą reklamy. Dzięki animatikom klient nie musi sobie wyobrażać jak będzie przebiegał ruch w filmie – może to zobaczyć w niedoskonałej formie.