Posts Tagged ‘plB’

EN budget – PL budżet

Sunday, February 27th, 2011

EN – A document stating all expenses and income of a project. The budget is usually a plan of expenses and income. The outcome budget represent the actual expenses and income.

PL – Zestawienie wydatków i przychodów przedsięwzięcia. Budżet jest najczęściej planem wydatków i przychodów. Budżet wynikowy reprezentuje faktyczne wydatki i przychody przedsięwzięcia.

EN character – PL postać/bohater

Sunday, February 27th, 2011

Wikipedia EN – Character (arts)