Posts Tagged ‘plD’

EN documentarian – PL dokumentalista

Monday, January 16th, 2012

EN – A filmmaker who specialises in documentary film.

PL – Filmowiec specjalizujący się w filmie dokumentalnym.

EN internegative/dupe negative – PL dupnegatyw

Sunday, March 13th, 2011

EN - An internegative, also referred to as Color reversal internegative or CRI, is a motion picture film duplication process designed by Kodak in the 1970s as an alternative to existing processes of creating film duplicates. Originally intended for the faster pace of the television commercial industry, it began to see use in major motion pictures in the mid 1970s. It is the color counterpart to a fine grain positive, in which a low-contrast color image is used as the positive between an original camera negative and a duplicate negative. (Wikipedia EN – Internegative)

PL – Specjalna kopia negatywowa, z której wykonuje się kopie eksploatacyjne.

EN documentary – PL film dokumentalny/dokument

Sunday, March 6th, 2011

EN - Documentary film is a broad category of moving pictures intended to document some aspect of reality. A “documentary film” was originally a movie shot on film stock—the only medium available—but now includes video and digital productions that can be either direct-to-video or made for a television program. (Wikipedia EN – Documentary film)

PL – Film oparty na rzeczywistości, na faktach. Wyróżnia się wiele podgatunków – wśród nich film przyrodniczy, popularno-naukowy, artystyczny/autorski itp. W Polsce wykształciła się bardzo znana i ceniona tzw. polska szkoła dokumentu.

EN distribution rights – PL prawa do dystrybucji

Sunday, March 6th, 2011

EN distributed by – PL dystrybuowane przez

Sunday, March 6th, 2011

EN distributor – PL dystrybutor

Sunday, March 6th, 2011

EN distribution – PL dystrybucja/rozpowszechnianie

Sunday, March 6th, 2011

EN dialogue writer – PL autor dialogów/dialogista

Sunday, February 27th, 2011

EN – A person responsible for writing dialogues for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za opracowanie dialogów w filmie – za rozpisanie dialogów w scenariuszu.
Polskie słowo dialogista ma szersze znaczenia, bo oznacza też osobę odpowiedzialną za tłumaczenie dialogów filmowych na potrzeby przygotowania napisów lub dubbingu.