Posts Tagged ‘plG’

EN depth of field – PL głębia ostrości

Saturday, October 8th, 2011

EN - In optics, particularly as it relates to film and photography, depth of field (DOF) is the distance between the nearest and farthest objects in a scene that appear acceptably sharp in an image. Although a lens can precisely focus at only one distance at a time, the decrease in sharpness is gradual on each side of the focused distance, so that within the DOF, the unsharpness is imperceptible under normal viewing conditions. Zródło: Wikipedia – Depth of field

See also: Focus puller

PL – Głębia ostrości (dawniej “głębokość ostrości”) – parametr stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających wyraźne, nierozmazane kontury). Zródło: Wikipedia – Głębia ostrości

Zobacz też: Ostrzyciel

EN camera head – PL głowica

Saturday, October 8th, 2011

EN genre – PL gatunek filmowy

Monday, September 19th, 2011

EN – A genre is defined by similarities in dramaturgy, narration, mood of the film. Comedy, Thriller, Horror, Westers, Melodrama are all genres. E.g. thriller and horror are somewhat similar – both scare us. The difference that makes a thriller a thriller and a horror a horror is the fact that in a horror we have supernatural forces whereas in a thriller tgere aren’t any.

PL – Gatunek filmowy określa grupę filmów opartych na podobnych elementach konstrukcyjnych (dramaturgicznych). Na przykład w komedii romantycznej chłopak poznaję dziewczynę, zakochują się, następnie coś ich dzieli (zazwyczaj przez nieporozumienie), po czym następuje szczęśliwe zakończenie.