Posts Tagged ‘plK’

EN film commission – PL komisja filmowa

Monday, September 19th, 2011

EN – Film commissions are quasi-governmental, non-profit, public organizations that attract motion media production crews (including movies, TV and commercials) to shoot on location in their respective localities, and offer support so that productions can accomplish their work smoothly. Source – Wikipedia – Film commission

PL – Warto dodać, że obecnie istnieją w Polsce dwie tzw. Komisje Filmowe (Film Commissions): w Łodzi i w Krakowie. Są to podmioty ułatwiające producentom funkcjonowanie w danym regionie, wskazujące interesujące lokacje, usprawniające uzyskiwanie zezwoleń na zdjęcia, współpracujące z lokalnymi służbami i instytucjami, wyszukujące wykonawców, statystów itp. Kolejne Film Commissions powstaną wkrótce na Górnym i Dolnym Śląsku. Źródło – Baza Filmowa

EN crane – PL kran

Monday, September 19th, 2011

EN – A crane is a kind of a big lifting machine. The camera is settled at the end of the crane so that it can be moved up, down and to the sides, smoothly and dynamically on relatively big distances. A crane can be controlled mechanically or electronically.
Example – Wikipedia – Crane shot

PL – Kran to rodzaj dźwigu wykorzystywanego w realizacjach filmowych do przenoszenia kamery. Dzięki temu kamera może dynamiczne, płynnie i efektownie przemieszczać się na duże odległości w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Kraj może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie.

EN (roll) camera! – PL kamera!

Monday, September 19th, 2011

EN – Command given on film set before each take. It is given when sound is already rolling.

PL – Komenda wydawana na planie filmowym przed rozpoczęciem ujęcia. Następuje po potwierdzeniu rozpoczęcia nagrywania dźwięku.

EN doggie-cam – PL kamera dla psa

Sunday, March 6th, 2011

EN – Doggie-cam

PL – Kamera zakładana na psa. Można nią uzyskać ciekawe materiały z nietypowego punktu widzenia i w nietypowym dla człowieka sposobie poruszania.

EN compendium shade – PL kompendium

Sunday, March 6th, 2011

EN – A shade put on the camera lens. It protects the lens from direct impact of rain, snow etc. as well as from light coming directly into the lens (both natural and film lighting). It is also used for holding filters.

PL – Osłona zakładana na obiektyw kamery. Chroni przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych i wpadającym światłem (naturalnym i sztucznym). Służy także do mocowania filtrów.

Przykład – Kompendium
Przykład EN – camera with compendium shade

EN cinema – PL kinematografia

Saturday, March 5th, 2011

EN – the whole of film production of eg. a given country – Polish cinema, American cinema etc.

PL – Działalność związana z produkcją i rozpowszechnianiem filmów.

Wikipedia PL – Kinematografia

UWAGA!
Cinematography ma INNE znaczenie. Zobacz.

EN hand-held shooting – PL kręcenie kamerą z ręki

Saturday, March 5th, 2011

EN – Cinematographic technique in which the camera is held in hand by the camera operator.

PL – Technika wykonywania zdjęć filmowych za pomocą kamery trzymanej przez operatora kamery (szwenkiera) w ręce, bez pomocy statywu i innych urządzeń stabilizujących obraz (np. steadicam). Daje efekt trzęsącego się obrazu, który określa się zdjęciami z ręki lub kamerą z ręki.

EN shaky camera – PL kamera z ręki

Saturday, March 5th, 2011

EN – A shaky camera is an effect made by hand-held camera.

PL – Technika z ręki to sposób kręcenia zdjęć filmowych, w którym szwenkier kręci bez pomocy statywu i sprzętów wyrównujących obraz. W związku z tym obraz się trzęsie, co spowodowane jest przemieszczaniem się szwenkiera, a także drżeniem ręki.

Zobacz również: PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting | PL kamera ręczna – EN hand held camera

EN hand-held camera – PL kamera ręczna

Saturday, March 5th, 2011

PL kamera z ręki – EN shaky camer | PL kręcenie kamerą z ręki – EN hand-held shooting

EN conflict – PL konflikt

Sunday, February 27th, 2011