Posts Tagged ‘plK’

EN co-production – PL koprodukcja

Thursday, February 24th, 2011

A co-production occurs when numerous entities jointly produce a film (or other program). Each co-producer has a say but usually there is one leading producer. The co-producing contracts between the leading producer and other co-producers define the scope of each entity’s rights.
Wikipedia EN – Co-production

Koprodukcja polega na współpracy wielu podmiotów (producentów) przy produkcji jednego programu audiowizualnego. Każdy z koproducentów wnosi pewien wkład w powstawanie filmów, a relacje pomiędzy koproducentami, ich udziały w zyskach z gotowego produktu oraz zasady współpracy określają umowy koprodukcyjne. Występują różne koprodukcje: np: dwustronne, wielostronne, krajowe, międzynarodowe.

Koprodukcja międzynarodowa, polsko-niemiecka: 33 sceny z życia

Wikipedia PL – Koprodukcja

EN clapperboard – PL klaps

Monday, February 21st, 2011

EN – Used for synching picture with sound for editing and postproduction. The sound of the clapperboard is easily hear in the sound recording and at the same time it is easy to detect its exact moment in the visual material. Having the exact second of the hit both in sound and in picture these two are easy to join correctly. In order to make work easier for people who sync, the clapperboard is covered with important information about every take.
Wikipedia EN – Clapperboard

PL – Służy do synchronizacji obrazu i dźwięku na potrzeby montażu i postprodukcji. Moment uderzenia klapsa wyraźnie słychać w materiale dźwiękowym i wyraźnie widać w materiale zdjęciowym. Dzięki temu można określić dokładną sekundę, w której uderzono klapsem i według tego punktu-znacznika połączyć nagranie zdjęciowe z nagraniem dźwiękowym. Na klapsie zaznacza się też różne informacje – oprócz tytułu filmu również numer sceny, ujęcia, dubla, a także timecode lub numer klipu, tonu. Te dane ułatwiają nawigację wśród materiałów spływających z planu.

Wikipedia PL – Klaps

EN clapper boy/clapper girl – PL klapser/klapserka

Monday, February 21st, 2011

EN – The person who operates the clapperboard.

PL – Osoba obsługująca klaps. W tradycji przyjęło się, że był to chłopiec, stąd angielski clapper boy. Funkcję tę często i z powodzeniem pełnią przedstawiciele obu płci.

Zdjęcia

EN cartoon – PL kreskówka

Monday, February 21st, 2011

EN – a drawing, usually humorous. In film a type of animation – most often short, funny, with animals as protagonists. Often full of gags.

PL – Film animowany, rysunkowy. Wyrażenie to odnosi się najczęściej do krótkich, zabawnych filmów, których bohaterami są zwierzęta. Często zawierają wiele gagów.

Przykłady
Wikipedia EN – Animation#Cartoon