Posts Tagged ‘plM’

EN editor – PL montażysta

Saturday, October 8th, 2011

See also: Film editing

Zobacz też: Montaż filmowy

EN editing – PL montaż

Saturday, October 8th, 2011

EN – Film editing is part of the process of filmmaking. It involves the selection and combining of shots into sequences, and ultimately creating a finished motion picture. It is an art of storytelling. Film editing is the only art that is unique to cinema, separating film-making from other art forms that preceded it (such as photography, theater, dance, writing, and directing), although there are close parallels to the editing process in other art forms like poetry or novel writing. Film editing is often referred to as the “invisible art”[citation needed] because when it is well-practiced, the viewer can become so engaged that he or she is not even aware of the editor’s work. Source: Wikipedia – Film editing

PL - Montaż filmowy – techniczna operacja filmowa polegająca na połączeniu co najmniej dwóch kadrów (a dokładniej dwóch oddzielnych ujęć), przy którym ostatni kadr ujęcia poprzedzającego zostaje sklejony z pierwszym kadrem kolejnego ujęcia. Montaż stanowi istotny kreatywny wkład w finalne dzieło filmowe i jest bezpośrednio związany ze zdjęciami i reżyserią. Zródło: Wikipedia – montaż filmowy

EN boom man/boom operator – PL tyczkarz/mikrofoniarz

Monday, February 21st, 2011

EN – Sound department worker who operates the microphone boom.

PL – Osoba z sekcji dźwięku (dźwiękowiec) zajmująca się obsługą mikrofonu na tyczce.

Zdjęcie