Posts Tagged ‘plO’

EN dolly out – PL odjazd

Saturday, October 8th, 2011

EN – If the camera dollies out it moves away from the object of photography on a dolly.

See also: Dolly in

PL – Kamera oddala się od fotografowanego obiektu poruszając się na wózku.

Zobacz też: Najazd

EN depth of focus – PL tolerancja odległości taśmy od obiektywu

Saturday, October 8th, 2011

EN - Depth of focus is a lens optics concept that measures the tolerance of placement of the image plane (the film plane in a camera) in relation to the lens. In a camera, depth of focus indicates the tolerance of the film’s displacement within the camera, and is therefore sometimes referred to as “lens-to-film tolerance.” Source: Wikipedia – Depth of focus

See also: Depth of field

PL – Tolerancja odległości taśmy od obiektywu.

EN depth of field – PL głębia ostrości

Saturday, October 8th, 2011

EN - In optics, particularly as it relates to film and photography, depth of field (DOF) is the distance between the nearest and farthest objects in a scene that appear acceptably sharp in an image. Although a lens can precisely focus at only one distance at a time, the decrease in sharpness is gradual on each side of the focused distance, so that within the DOF, the unsharpness is imperceptible under normal viewing conditions. Zródło: Wikipedia – Depth of field

See also: Focus puller

PL – Głębia ostrości (dawniej “głębokość ostrości”) – parametr stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających wyraźne, nierozmazane kontury). Zródło: Wikipedia – Głębia ostrości

Zobacz też: Ostrzyciel

EN aperture – PL otwór przysłony

Monday, September 19th, 2011

EN – In optics, an aperture is a hole or an opening through which light travels. More specifically, the aperture of an optical system is the opening that determines the cone angle of a bundle of rays that come to a focus in the image plane. The aperture determines how collimated the admitted rays are, which is of great importance for the appearance at the image plane. Source: Wikipedia – Aperture

PL – Przysłona fotograficzna, przesłona (gr. diafragma, łac. apertura, niem. Blende) – część obiektywu w postaci regulowanego otworu na drodze strumienia światła. Stosowana najczęściej w obiektywach fotograficznych i obiektywach kamer filmowych. Zwykle ma postać nachodzących na siebie metalowych listków. Źródło: Wikipedia – Przysłona fotograficzna

EN focus puller – PL ostrzyciel

Sunday, March 13th, 2011

EN – Camera assistant responsible for keeping the pictures in focus previously discussed with the DoP. “Pulling focus” refers to the act of changing the lens’ focus distance setting in correspondence to a moving subject’s physical distance from the focal plane. For example, if an actor moves from 25 feet away from the focal plane to 9 feet away from the focal plane within a shot, the focus puller will change the distance setting on the lens during the take in precise correspondence to the changing position of the actor. Additionally, the focus puller may shift focus from one subject to another within the frame, as dictated by the specific requirements of the shot. (Wikipedia EN – Focus Puller)

PL – Asystent operatora odpowiedzialny za ostrzenie obrazu – osoba niezbędna przy dynamicznych ujęciach, kiedy rusza się kamera lub aktorzy, a ostrość musi pozostać np. na konkretnej osobie.
 Dobry ostrzyciel potrafi prowadzić ostrość utrzymując ją bezbłędnie np. na zbliżającym się do kamery aktorze – nie spoglądając ani na pierścień ostrości na obiektywie, ani na monitor kontrolny. (gazeta.pl)

EN sandbag – PL obciążnik

Sunday, March 6th, 2011

EN – A sandbag put on legs of a tripod or other things makes them stand more steadily, protects them from strong wind, falling etc.

PL – Obciążnik to ciężarek służący do obciążenia, czyli stabilizacji statywu. Dosłownie: worek z piaskiem.

EN cinematographer, director of photography (DoP, DP) – PL operator obrazu

Monday, February 21st, 2011

EN – The person responsible for filming, cinematography. The cinematographer doesn’t have to shoot the film himself. The cinematographer cooperates with camera operators. However it is the cinematographer that has the biggest influence on the visual side of the film. He or she coordinates all lighting. The cinematographer is a key partner for the director.

PL – Osoba odpowiedzialna za filmowanie. Nie musi realizować go bezpośrednio. W poruszaniu kamerą wyręcza operatora obrazu podległy mu szwenkier. Operator obrazu ma  znaczny wpływ na wygląd filmu – ruchy kamery i światło. To on decyduje o ustawieniu światła (pomagają mu gafferzy, oświetlacze – realizują jego zalecenia).
Operator obrazu jest kluczowym współpracownikiem reżysera na etapie zdjęć.

Skróty: DoP, DP

Przykład PL - Operator filmowy (operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu, autor zdjęć) – szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych. Główne zadanie operatora obrazu to ustalanie kompozycji plastycznej kadru według własnej koncepcji artystycznej. Jest odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem... (Wikipedia PL - Operator Filmowy)

Przykład EN – A cinematographer is one photographing with a motion picture camera (the art and science of which is known as cinematography). The title is generally equivalent to director of photography (DP), used to designate a chief over the camera and lighting crews working on a film, responsible for achieving artistic and technical decisions related to the image… (Wikipedia EN – Cinematographer)

Przykład EN – Krzysztof Ptak
Wikipedia EN – Cinematographer

EN cast – PL obsada

Monday, February 21st, 2011

EN – All people acting in a film. (including voices)

PL – Wykaz wszystkich osób występujących w filmie (aktorzy i osoby podkładające głosy).