Posts Tagged ‘plR’

EN bill – PL rachunek

Monday, September 19th, 2011

EN fade in – PL przenikanie z czerni/rozjaśnienie do obrazu

Sunday, March 6th, 2011

EN – The picture fades into the screen from a black screen.

PL – Środek stylistyczny. Punktem wyjścia jest czerń. Obraz jest stopniowo rozjaśniany. Z czerni wyłania się obraz filmowy.

EN distribution – PL dystrybucja/rozpowszechnianie

Sunday, March 6th, 2011

EN extras casting director – PL reżyser castingu statystów

Saturday, March 5th, 2011

EN – Person responsible for choosing extras for film.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór statystów do filmów. Pojawia się w przygotowaniach do filmów zawierających sceny masowe obsadzane statystami, w szczególności kiedy tłum stastystów ma sprawiać jakieś szczególne wrażenie (np. ludzie wygłodzeni a nie typowy uliczny tłum).

EN development – PL rozwój projektu

Sunday, February 27th, 2011

EN – Development is the period when the script is written, the visuals are decided on and the financing strategy is being completed and filled with money. These elements happen simultaneously. This stage of film production is ended by th decision to produce the film project. Development is before pre-production.

PL – Okres prac nad scenariuszem i stroną wizualną filmu, a także strategią finansowania. W tym czasie odbywają się konsultacje scenariusza, który jest poprawiany aż osiągnie wersję ostateczną. Planowany jest klimat wizualny filmu i najważniejsze założenia dla produkcji. Etap rozwoju projektu kończy się przyjęciem scenariusza do realizacji. Rozwój projektu następuje przed okresem przygotowawczym czyli preprodukcją, kiedy to uruchamiane są działania mające przygotować produkcję.

W języku polskim występuje również bezpośrednie spolszczenie wersji angielskiej, często pisane przez w: dewelopment

Przykład EN - Funding is also available for project/script development, including Alberta stories, export market development, and to train and mentor an intern. (http://www.canadabusiness.ca/eng/summary/2516/)

Przykład PL – PISF – program operacyjny rozwój projektu

EN casting director – PL reżyser obsady/reżyser castingu

Monday, February 21st, 2011

EN – Person responsible for finding the right actors (cast) for a film or program. The casting director usually has good knowledge of the market, knows actors and their skills, has a database and remains in contact with actors’ agencies. He or she suggests actors and invites them for casting in cooperation with the director. It is important for a good casting director to be able to match actors with each other within a film so that they can work together with synergy and create a coherent world.

PL – Osoba odpowiedzialna za dobór obsady do filmu lub programu. Reżyser castingu zazwyczaj zna aktorów, ich możliwości, posiada bazę aktorów i utrzymuje kontakty z agencjami aktorskimi. Proponuje osoby do obsady, które w porozumieniu z np. Reżyserem i producentem są zapraszane na castingi. Reżyser obsady uczestniczy w castingach. Ważną kompetencją reżysera obsady jest zwracanie uwagi nie tylko na dobór poszczególnych osob do poszczególnych ról, ale też na cały zestaw aktorów – tak aby współgrali ze sobą tworząc spójny świat przedstawiony.

Przykład – Ewa Brodzka
Przykład PL – Weronika Migoń